Sài Gòn chưa xa đã nhớ

03/06/2015 2

Sài Gòn chưa xa đã nhớ Đường vui đôi chân sớm trưa Tình yêu chưa xa đã nhớ Lời yêu tan trong tiếng mưa…